Start

Sjo_och_skog_209px

Preserva erbjuder den smidiga lösningen för digitalt bevarande och arkivering. Vårt egenutvecklade verktyg CAST gör det enkelt att uppfylla de krav på bevarande som ställs på offentliga myndigheter som kommuner, länsstyrelser, landsting, statliga och regionala organ eller privata företag som har behov av att arkivera sina webbsajter.

CAST är en branschledande och kostnadseffektiv lösning som gör det möjligt att skapa lätthanterade arkiv för alla som enligt krav måste arkivera sina webbplatser. Det krävs inga speciella programvaror, installationer eller framtida uppdateringar för att alltid ha tillgång till sitt arkiv.

Våra tjänster, klicka på ikonerna för att läsa mer:

120_webbarkivering 120_arkivsystem 120_ovrigt