Problemområden

Typiska problem vid insamling:

Vid insamling av webbsajter finns det vissa typiska problemområden som hänger ihop med hur den är uppbyggd. insamling kan detta leda till att delar av webbplatsens innehåll saknas eller inte fungerar som avsett.

 • Alla objekt måste ha minst en länk till sig
 • Sökfunktioner som förutsätter att text skrivs in.
 • Kalendrar, eftersom de är ”oändliga”.
 • Dynamiska objekt, exempelvis kartor med inbyggda funktioner, t.ex. möjlighet att zooma in eller ut.
 • Andra funktioner som byggs upp av exempelvis JavaScript och AJAX och är beroende av kommunikation med en server.
 • Sidor som ligger utanför www.domän.se kommer inte att samlas in vid en standardinsamling, detta gäller till exempel material som publiceras på sociala medier.
 • Filer med olämpliga tecken i filnamn (t.ex. å, ä, ö).

Att tänka på för bevarande:

 • Välj filformat som är lämpliga för långtidsbevarande
 • För alla filer som ska bevaras krävs det också att programvara som kan öppna filerna finns tillgängligt under hela bevarandetiden. Därför är det en god idé att försöka hålla sig till så få filformat och så enkla att bevara som möjligt.
 • Proprietära format som till exempel .doc skapat i Word, .xls från Excel och .ppt från mjukvaran Powerpoint är olämpliga som bevarandeformat då formatspecifikationer inte finns öppet tillgängliga. Det innebär att om tillverkaren slutar att stödja formaten kan ingen annan utveckla verktyg för att hantera dem i framtiden som man kan göra om specifikationerna är öppna. Att filerna dessutom består av olika versioner av samma format kan innebära att det krävs olika mjukvaror för att kunna hantera de olika versionerna korrekt. För filer som används som mallar kan Word m.fl. vara lämpligt filformat men om dokumenten ska bevaras över lång tid rekommenderar vi konvertering till PDF/A-1.
 • Komprimerade filer kan vara en risk för bevarande över tid då de kräver speciella verktyg och algoritmer för att kunna öppnas.