Bevarande av webb

120_webbarkiveringTjänst utvecklad i samarbete med Riksarkivet

Som enda leverantör kan Preserva erbjuda en tjänst som är utvecklad i samarbete med Riksarkivet. Tjänsten är baserad på ett ramverk för elektroniska arkiv som ursprungligen utvecklades av amerikanska Nasa. CAST-tjänsten är helt kompatibel med internationella standarder.

Enkelt att komma igång

Allt som behövs för att starta arkiveringen är en webbadress. Inför arkiveringen genomför CAST-verktyget en kontroll av sajten avseende t ex virus, ev länkproblem och filformat, vilket gör att du kan vara säker på att inget felaktigt material lagras. Det är också en bra kontroll av själva sajten inför fortsatt utveckling.

Efter att CAST har tagit ner en kopia av webbsajten ligger materialet lagrat i en säker molntjänst. Du kan därefter välja om du vill överföra arkivpaketet till en egen lagringsyta eller arkiv, alternativt låta Preserva fortsätta ta hand om lagringen. Det är enkelt att komma åt det lagrade materialet via inloggning från vilken webbläsare som helst utan installation av programvara.

Flexibel tjänst – välj själv vad som ska bevaras

Inför varje arkivering skapas en insamlingsprofil där du som kund bestämmer vad som ska ingå i den arkiverade versionen. Denna profil kan senare modifieras inför kommande arkiveringstillfällen.

Säkert och ”framtidskompatibelt”

Vi garanterar en lösning med absolut högsta säkerhet och integritetsskydd. Risken att något material ska gå förlorat eller kunna hamna i orätta händer är i stort sett obefintlig. CAST är utformat på en öppen standard, vilket innebär att tjänsten är anpassad för framtiden.

Fysisk lagring i Sverige

Preservas CAST-tjänst är utvecklad i Sverige för svenska förhållanden och regelverk. Materialet lagras på servar som fysiskt befinner sig i Sverige.

Välj omfattning och frekvens

Inför varje insamling av data utformar vi en speciell profil avseende omfattning av arkiveringen i samarbete med dig som kund. Du avgör sedan om det handlar om ett enstaka arkiveringstillfälle eller om Preserva ska utföra insamling med jämna mellanrum eller vid avrop.

Sammanfattning av fördelar:

  • Preserva är branschledande inom bevarande av webbplatser
  • Effektiva processer som bygger på molntjänster
  • Det behövs inga installationer hos er
  • All fysisk lagring sker inom Sveriges gränser
  • Våra arkivpaket är godkända för inleverans till Riksarkivet
  • Vi samlar in er webbsajt över nätet vilket innebär att ni inte utsätter er för några risker
  • Med vårt effektiva verktyg utför vi arbeten till en låg kostnad för er

Välj dessutom till:

Analys- och kvalitetskontroll

Vi erbjuder dessutom analys- och kvalitetskontroll av webbplatsen, med fokus på att framtidssäkra den. Eventuella funktions- och länkproblem noteras och du får ett protokoll med rekommendationer.

Paketering till Riksarkivet eller annat arkiv

Preserva kan även se till att paketera och leverera arkivdata till Riksarkivet eller andra arkiv enligt deras specifikationer.

Exempel på kundgränssnitt för information, kontroll och leverans:

Bild Kundgränssnitt