Om Preserva

Preserva AB startade under 2012 och ägs och drivs av ett antal personer med mycket hög kompetens inom digitalt bevarande. Företaget är en avknoppning från forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivits vid Luleå tekniska universitet som tillsammans med grundarnas erfarenhet från ett flertal företag gör oss till en av de ledande aktörerna på området i Sverige.

På kort tid har ett antal betydande myndigheter och kommuner med omfattande webbplatser blivit kunder hos oss. Kontakta oss gärna för referenser.

Om namnet Preserva
Preserva är en försvenskning av det engelska ordet Preserve som betyder bevara, skydda eller vårda. Namnet kan också delas upp i två delar, dels ”Pre” som är en förstavelse med betydelsen före och ”Serva” med betydelsen betjäna eller tillhandahålla service.

Dessa två begrepp är a och o för oss som jobbar i Preserva. Ordet pre för att det handlar om att arbeta proaktivt och ta beslut och utföra åtgärder tidigt i processen för att bevarandet ska bli så bra som möjligt. Och serva för att det är det vi ser som vår uppgift, ge service till våra kunder på ett såväl personligt som professionellt sätt.

~ Conny, Frode, Ingemar & Jörgen ~